Logo Img

Chào mừng bạn đến với testnet Bitcoin Vault beta 2.0

Testnet là một môi trường ngoài chuỗi của Bitcoin Vault (BTCV). Điều này có nghĩa là sau khi bạn tham gia, bạn sẽ có thể thực hiện các hoạt động trên một blockchain riêng biệt không phải là một phần của chuỗi chính thức của BTCV. Bạn cũng sẽ nhận được tiền BTCV mà bạn có thể tự do gửi vào các ví khác do bạn sở hữu hoặc bất kỳ ai khác trên testnet.

Tiền xu được trao cho bạn sẽ không thể được chi tiêu, chuyển sang bất kỳ sàn giao dịch nào hoặc ví nào đó đang hoạt động. Chúng chỉ có thể lưu hành trong một testnet ngoài chuỗi, có nghĩa là chúng không có giá trị gì!

Tham gia testnet Bitcoin Vault beta 2.0

 • 1

  Tải xuống tệp GoldWallet.apk và cài đặt thủ công trên thiết bị di động Android của bạn.

  TẢI XUỐNG
 • 2

  Hướng dẫn từng bước tạo 3 Key Vault Wallet trong tài liệu PDF.

  MỞ PDF MỞ PDF
 • 3

  Gửi cho chúng tôi địa chỉ công khai 3 Key Vault Wallet của bạn tới
  test­ne­t@bit­co­invault.glo­bal

  Trong vòng 48 giờ, chúng tôi sẽ gửi cho bạn tiền BTCV testnet.