Logo Img

Tiêu chuẩn cao hơn trong vấn đề bảo mật

Tìm hiểu thêm về hệ sinh thái Bitcoin Vault
và các tính năng chính.

TÌM HIỂU THÊM

Chọn ví của quý khách

Phương pháp cài đặt thay thế
(cài đặt mới cho người dùng chuyên nghiệp)

Tạo khóa của bạn

Tại sao lại chọn Bitcoin Vault?

Làm cách nào để bắt đầu với Bitcoin Vault?

Bitcoin Vault được phát triển để cung cấp thêm mức độ bảo mật dựa cấu trúc 3 khóa bảo mật riêng tư. Nó có đầy đủ tính năng tiện lợi của Bitcoin trong khi đó thêm các tính năng quan trọng cho phép người dùng sử dụng tự do và minh bạch. Bitcoin Vault là câu trả lời của chúng tôi cho tất cả các vấn đề mà cộng đồng cryto phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua

Whitepaper
Logo Img

Bitcoin Vault cung cấp những gì?

Liệt kê Bitcoin Vault trên sàn giao dịch

Chúng tôi đang đến

Decentralized Digital Mining Standard

Logo Img

Bitcoin Vault (BTCV) là blockchain đầu tiên thích ứng được với Tiêu chuẩn khai thác kỹ thuật số phi tập chung (Decentralized Digital Mining Standard: DDMS) của Tổ chức khai thác kỹ thuật số thế giới (World Digital Mining Organization Inc: WDMO).

Liên hệ với Tổ chức khai thác kỹ thuật số thế giới (World Digital Mining Organization Inc: WDMO) tại contact@digitalmining.org nếu quý khách muốn trở thành thành viên theo các điều kiện của Tiêu chuẩn khai thác kỹ thuật số phi tập trung (Decentralized Digital Mining Standard: DDMS).

DDMS

logoLộ trình phát triển

 • Quý 4 năm
  2019

  Ra mắt Bitcoin Vault(BTCV)

 • Quý 2 năm
  2020

  Mở rộng niêm yết BTCV trên sàn giao dịch

 • Quý 4 năm
  2020

  Giải pháp bảo mật 3 yếu tố

  Phát triển các trường hợp sử dụng thanh toán

 • Quý 1 năm
  2020

  Tích hợp ví có sẵn trên Google Play,
  Window và Linux

 • Quý 3 năm
  2020

  Testnet

  Tích hợp ví có sẵn trên App Store

 • Q1 2021

  Đặt nền móng & Giao dịch Sản phẩm liên quan

  Phân tích mã số ERC20

  ERCysis

 • Q2 2021

  Nền tảng và ứng dụng Airdrops

  Kiểm tra bảo mật bên ngoài

  Cải tiến UX

 • Q4 2021

  Khởi chạy mã thông báo wBTCV ERC20

  phát triển dApps

 • H2 2022

  Chức năng 3Keys mới

  phát triển dApps

 • Q3 2021

  Giai đoạn kiểm tra mã thông báo wBTCV ERC20

  Nền tảng phân tích chuỗi khối

  Kiểm tra thâm nhập

 • H1 2022

  Hợp tác điện toán lượng tử khoa học

  phát triển dApps

 • 2022+

  Kháng lượng tử

 • Quý 4 năm
  2019

  Ra mắt Bitcoin Vault(BTCV)

 • Quý 1 năm
  2020

  Tích hợp ví có sẵn trên Google Play,
  Window và Linux

 • Quý 2 năm
  2020

  Mở rộng niêm yết BTCV trên sàn giao dịch

 • Quý 3 năm
  2020

  Testnet

  Tích hợp ví có sẵn trên App Store

 • Quý 4 năm
  2020

  Giải pháp bảo mật 3 yếu tố

  Phát triển các trường hợp sử dụng thanh toán

 • Q1 2021

  Đặt nền móng & Giao dịch Sản phẩm liên quan

  Phân tích mã số ERC20

  ERCysis

 • Q2 2021

  Nền tảng và ứng dụng Airdrops

  Kiểm tra bảo mật bên ngoài

  Cải tiến UX

 • Q3 2021

  Giai đoạn kiểm tra mã thông báo wBTCV ERC20

  Nền tảng phân tích chuỗi khối

  Kiểm tra thâm nhập

 • Q4 2021

  Khởi chạy mã thông báo wBTCV ERC20

  phát triển dApps

 • H1 2022

  Hợp tác điện toán lượng tử khoa học

  phát triển dApps

 • H2 2022

  Chức năng 3Keys mới

  phát triển dApps

 • 2022+

  Kháng lượng tử